Practise samarbetar inte med alla företag

På Practise jobbar vi med samhällets bästa för ögonen och strävar efter att göra gott tillsammans med våra kunder. Därför gör vi en etisk bedömning inför varje uppdrag och tackar bara ja till uppdrag som vi kan stå för fullt ut.

En av våra viktigaste uppgifter handlar om att skapa tryggare och bättre rustade organisationer. Ett uppdrag som också omfattar trivsel och välmående på arbetsplatserna. Dessutom vill vi värna en god miljö. Vi anstränger oss för att dra vårt strå till stacken och vill att våra uppdragsgivare är av samma åsikt.

Vi avsätter regelbundet tid för pro bono-uppdrag åt organisationer vi brinner för, exempelvis Läkare utan gränser och Yannenga.

Redo att bli Best Practise? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Bli bättre, som yrkesmänniskor och som organisation

Är ni beredda att investera i er personal för att uppnå högpresterande och välmående medarbetare i en effektiv organisation? Forskning visar att medarbetarnas engagemang direkt påverkar en rad resultat för företaget. Företag och enheter med engagerade medarbetare:

är mer produktiva

är mer lönsamma

presterar bättre kvalitet i jobbet

får nöjdare kunder

har färre olyckor

har lägre sjukfrånvaro