Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatsen tillhör vardagen.

Om konflikter inte hanteras rätt kan de leda till sjukskrivningar, högpersonalomsättning och sjunkande prestation. Rätt hanterat kan utmaningen vändas till framgång.

Ja tack, jag vill bli kontaktad!

Konflikter och psykosociala utmaningar

Konflikter på arbetsplatsen kan vara en naturlig utvecklande fas i en organisation men om den inte hanteras på ett konstruktivt sätt kan den också bli en väldigt destruktiv process som i värsta fall kan leda till utbrändhet, hög personalomsättning och sjunkande prestation.

Ibland är konflikten tydligt avgränsad till några enstaka individer och i andra fall svårare att ta på. Det är av stor vikt att tidigt ta tag i frågan för att undvika att den eskalerar med en sjunkande prestation och en dålig psykosocial arbetsmiljö som följd. Det det kan även bli rättsliga följder om en arbetsgivare inte tar tag i situationen.

Vår samlade erfarenhet är att organisationer inte har råd att vänta med att ta tag i destruktiva konflikter.

Analys

Vi inleder normalt med en analys genom intervjuer innan vi föreslår åtgärder: 

Åtgärder

Utifrån analysen kommer vi med förslag på åtgärder för att både hantera kortsiktiga utmaningar och få en långsiktig lösning. Exempel på olika åtgärder:

Teamutveckling med fokus på frågor där samsyn saknas

Teamutveckling med fokus på det som fungerar 

Trepartssamtal med handledning i utmanande feedback

Stöd i kulturförändring

Ledarcoaching

Träning i gränssättande med skådespelare

Rådgivning i organisationsförändrings och omplaceringsfrågor

Målgrupp

Arbetsplats med psykosociala utmaningar.

Tidsomfattning

Utifrån behov.

Redo att bli Best Practise? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Bli bättre, som yrkesmänniskor och som organisation

Är ni beredda att investera i er personal för att uppnå högpresterande och välmående medarbetare i en effektiv organisation? Forskning visar att medarbetarnas engagemang direkt påverkar en rad resultat för företaget. Företag och enheter med engagerade medarbetare:

är mer produktiva

är mer lönsamma

presterar bättre kvalitet i jobbet

får nöjdare kunder

har färre olyckor

har lägre sjukfrånvaro