Practise Ledarskapsutbildning för medarbetare

Att leda utan att vara chef

En upplevelsebaserad utbildning som tränar medarbetarnas förmåga till effektivt samarbete och att hantera yrkesmässiga relationer

Boka direkt
Samarbeta effektivt, förebygg konflikter och utveckla högpresterande team

Practise Ledarskapsutbildning för medarbetare

Den upplevelsebaserade utbildningen tränar medarbetarnas förmåga till effektivt samarbete och att hantera yrkesmässiga relationer. Practise Ledarskapsutbildning för medarbetare är vårt egenutvecklade alternativ till UGL och rekommenderas initialt för hela organisationen och därefter som en introduktionsutbildning för nya medarbetare.

För att en arbetsgrupp ska bli högpresterande räcker det inte med en kompetent ledare utan alla medarbetare behöver ha både generell kompetens i medarbetarskap samt en djupare förståelse för sin organisation rörande t.ex. vision, kultur och värderingar. Brister det i någon del går det ut över prestationen och kan lätt bli en källa till friktion eller konflikt. Utbildningen skapar starka upplevelser och ger unika förutsättningar för en varaktig förändring i er organisation.

Kompetensen du tränar

Kunskap

Effektiva team

Färdigheter

Aktivt lyssnande
Feedback
Svåra samtal

Attityder

Få ökad självkännedom
Bli tryggare och modigare i att hantera konflikter
Mer autentiska
Reflekterande förhållningssätt

Erfarenheter

Reflektera över sin organisation
Reflektera över sig själv

Målgrupp

Medarbetare utan personalansvar.

Tidsomfattning

2 dagar.

Kursstart

13–14 mars 2023 i Stockholmsområdet.

Pris

15.800 kr exkl moms. Kost och logi ingår. Intyg erhålls efter avslutad kurs.

Vi fakturerar 20% av kursavgiften vid anmälan. Resterande belopp faktureras vid kursstart.

Ja! Jag vill boka min plats på ”Practise Ledarskapsutbildning för medarbetare”.

Möt våra handledare

Gemensamt för oss som jobbar på Practise är att vi har en lång erfarenhet av ledarskapsutveckling, grupputveckling och ledarcoaching. Vi är kända för vårt personliga engagemang och vårt fokus på helheten.

David Ol-Lars

070-354 80 53
Mejla David

David engagerar och skapar en trygg atmosfär där deltagare vågar att kliva utanför komfortzonen och utmana sig själva. David har en bakgrund inom specialenheter i Polisen (Nationella insatsstyrkan, krisförhandling, personsäkerhet ) och har där effektivt arbetat med utveckling av högeffektiva team.

Natalia Pšajd

070-577 00 06
Mejla Natalia

Natalia har förmågan att initiera och genomföra förändringsprojekt samt utveckla organisationer, ledare, team och medarbetare. Med en bakgrund från 20 års erfarenhet inom försäljning och företags-utveckling på ledande positioner finns en vilja och driv till att göra skillnad, bidra och utveckla effektiva team.

Sebastian Irehill

070-890 46 80
Mejla Sebastian

Sebastian hjälper organisationer att se människans betydande roll i verksamheten och vad som gör skillnaden mellan framgång och misslyckande. Med bakgrund som psykolog och tidigare delägare i Ledarskapscentrum har Sebastian stöttat en mängd olika branscher, både nationellt och internationellt.

Amanda Martling

Amanda erbjuder verktyg och perspektiv kring hur omställningen till ett hållbart samhälle början inom oss. Utifrån både yttre hållbarhet och personlig utveckling guidar hon till det ledarskap som så väl behövs nu. Amanda har bred erfarenhet av strategiska miljöfrågor, förändringsprocesser och kommunikation.

Lina Eklind

Lina jobbar på att minska glappet mellan extrem hälsa och extrem ohälsa. Hon har över 15 års erfarenhet av ledarskap och entreprenörskap inom hälsa och träning. Linas övertygelse är att en god livsstil, eller att hitta sitt eget lagom som hon kallar det, varken behöver vara krångligt eller tråkigt om man vet vilket håll man kan gå åt.