Utveckla modiga och autentiska ledare

Med förmåga att utveckla högpresterande team
Ja tack, jag vill bli kontaktad!

Ledarprogram

Utvecklas till modiga och autentiska ledare, med förmåga att ta ansvar och utveckla högpresterande team.

Ledarcoaching

Utvecklas till den bästa versionen av dig själv som ledare.

Ledningsgruppsutveckling

Bli en högeffektiv ledningsgrupp med starkt engagemang och committment för det gemensamma uppdraget.

Ledarutveckling som abonnemang

Bättre resultat och lägre kostnader med kontinuerlig ledarutveckling

Det går inte att nog poängtera hur viktigt det är med kontinuitet i sitt utvecklingsarbete. Att lära, att utöva, att reflektera. Men hur många organisationer mäktar med att upprätthålla kontinuiteten parallellt med ordinarie verksamhet? Det är inte alltid lätt. Därför har vi skapat Practise abonnemangstjänst – så att det blir enkelt för er att kontinuerligt utveckla ledare, team och kultur.

Syfte

Syftet med Practise abonnemang är att systematiskt och långsiktigt jobba för ett fungerande ledarskap, team i världsklass och en hållbar kultur. Att jobba långsiktigt och proaktivt istället för reaktivt kräver sammantaget mindre tid och resurser. Det är ju därför man t.ex servar bilen med jämna mellanrum istället för att vänta tills den rasar ihop fullständigt – för att undvika total kollaps med enorma kostnader som följd.

Årlig genomlysning

Practise abonnemangstjänst startar med en årlig genomlysning där vi går igenom hur organisationen fungerar idag. Sedan anpassar vi innehållet efter varje företags specifika behov.

Tydlig prisbild

Det blir lättare för er att budgetera vad er utveckling kostar med ett abonnemang där kostnaden är densamma varje månad. Självklart kan ni fortfarande beställa extra insatser om behovet uppstår.

Prioriterad tid

Vi kan blockera tid till er i våra kalendrar långt i förväg så snart insatserna är planerade.

Ingen bindningstid

Det finns ingen bindningstid kopplad till vår abonnemangstjänst – vi jobbar ihop så länge ni är nöjda.

Modiga, ansvarsfulla och autentiska ledare med förmåga att utveckla högpresterande team

Practise Ledarprogram

Vilken typ av ledarskap som finns i en organisation har en stor påverkan på både resultat och trivsel. Bristande ledarskap kan få förödande konsekvenser likväl som ett bra ledarskap kan lyfta organisationens resultat, trivsel och varumärke.

Våra ledarprogram skapar förutsättningar för att utveckla trygga modiga ledare med hög förmåga att utveckla sunda högpresterande team samt hantera tuffa ledarutmaningarna som t.ex. svåra samtal.

Deltagarna får utveckla sitt ledarskap till den bästa versionen av sig själva. Vi utbildar utifrån relevant ledarskapsforskning och motivationsteori. Programmet erbjuds antingen specialanpassat för din organisation eller som en öppen utbildning.

Öppet ledarprogram för ledarutveckling, effektiva team och företagskultur

Kompetensen du tränar

Kunskap

Ledarskapsteorier som har starkast vetenskapligt stöd:
Transformerande ledarskap
Motivation och psykologiska grundbehov
Effektiva team
Målsättningsarbete
Coachande förhållningssätt
Ledningsteorier

Färdigheter

Aktivt lyssnande
Coachande ledarskap
Delegera
Feedback
Svåra samtal

Attityder

Få ökad självkännedom
Bli tryggare och modigare som ledare
Mer autentiska
Reflekterande förhållningssätt

Erfarenheter

Reflektera över sina erfarenheter av och som ledare
Erfarenhetsutbyte kring utmaningar
Landa i sin egen ledarfilosofi

Ledarcoaching

Målfokuserad och beprövad ledarcoaching som ger deltagaren utrymme att växa

Practise ledarcoaching kan till skillnad från traditionell coaching även innehålla individuell utbildning och rådgivning i ledarskapsfrågor. Allt i samråd med klienten ifråga. Med ICF:s (International Coach Federation:s) ramar och med inspiration till egen utveckling genom mod, styrka och handlingskraft inspireras klienten att skapa nya förbättrade och bestående förändringar. Det kan innebära effektivisering, bättre fokus, större motivation i arbetet, balans och mer harmoni i livet samt en bättre ledare både för sig själv och andra. Tillsammans sätter vi upp mål, handlingsplan och aktiviteter för att nå resultat.

Målgrupp

Ledare

Tidsåtgång

Möten sker med 2–4 veckors intervall genom personliga möten, Skype eller telefonsamtal med minimum fem tillfällen om en timme.

Utmaning

Ledare har ofta ett behov av stöd och bollplank utanför den egna organisationen. En coach som både kan ställa utmanande frågor och stödja den egna utvecklingen. Ledarcoachning supportar individens och gruppens utveckling genom ökade insikter som översätts till handling.

Ledningsgruppsutveckling

Högeffektiva ledningsgrupper med starkt engagemang och committment för uppdraget

Kraven på en ledningsgrupp står sällan i proportion till den tid som gruppen har tillsammans vilket leder till att det ofta saknas  förutsättningarna för att utveckla ett riktigt högpresterande team. Hur välfungerande en ledningsgrupp är återspeglar sig ofta i en hel organisation. Trots dessa utmaningar är det viktigt att satsa tid och engagemang på att utveckla välfungerande processer i ledningsgruppen vilket är en värdefull investering med positiva konsekvenser för hela organisationen. Vi är övertygade att den tid som avsätts behöver vara mycket tidseffektiv och fokusera på att skapa samsyn kring några kritiska processer. Dagarna innehåller både utbildning och processaktiviteter i syfte att skapa förutsättningar för en än mer väl fungerande ledningsgrupp. Inför en ledningsgruppsutveckling
genomförs alltid en inledande analys genom interjuver och enkätfrågor.

Målgrupp

Ledningsgrupper

Tidsåtgång

½ dag – 3 dagar

Innehåll

Skapa samsyn kring

  • Varför: ledningsgruppens syfte.
  • Vad: dess uppdrag.
  • Hur: Hur beslut fattas
  • Ansvar och rollfördelning.
  • Spelregler i ledningsgruppen.
  • Mötesstruktur
  • Relationer: Processer för att arbete med gruppens tillitoch öppenhet till varandra

Redo att bli Best Practise? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Bli bättre, som yrkesmänniskor och som organisation

Är ni beredda att investera i er personal för att uppnå högpresterande och välmående medarbetare i en effektiv organisation? Forskning visar att medarbetarnas engagemang direkt påverkar en rad resultat för företaget. Företag och enheter med engagerade medarbetare:

är mer produktiva

är mer lönsamma

presterar bättre kvalitet i jobbet

får nöjdare kunder

har färre olyckor

har lägre sjukfrånvaro