Utveckla hållbara och modiga team i världsklass

Med hög tillit och effektiva samarbeten
Ja tack, jag vill bli kontaktad!

Abonnemang

Hur många organisationer mäktar med att upprätthålla kontinuiteten parallellt med ordinarie verksamhet? Det är inte alltid lätt. Med Practise abonnemangstjänst blir det enkelt för er att kontinuerligt utveckla ledare, team och kultur.

Medarbetarskapsutbildning

Samarbeta effektivt, förebygg konflikter och utveckla högpresterande team.

Teamutveckling

Prestera på elitnivå med hög prestation och arbetsglädje när 1+1 blir 3.

Medarbetarutveckling som abonnemang

Bättre resultat och lägre kostnader med kontinuerlig medarbetarutveckling

Det går inte att nog poängtera hur viktigt det är med kontinuitet i sitt utvecklingsarbete. Att lära, att utöva, att reflektera. Men hur många organisationer mäktar med att upprätthålla kontinuiteten parallellt med ordinarie verksamhet? Det är inte alltid lätt. Därför har vi skapat Practise abonnemangstjänst – så att det blir enkelt för er att kontinuerligt utveckla ledare, team och kultur.

Syfte
Syftet med Practise abonnemang är att systematiskt och långsiktigt jobba för ett fungerande ledarskap, team i världsklass och en hållbar kultur. Att jobba långsiktigt och proaktivt istället för reaktivt kräver sammantaget mindre tid och resurser. Det är ju därför man t.ex servar bilen med jämna mellanrum istället för att vänta tills den rasar ihop fullständigt – för att undvika total kollaps med enorma kostnader som följd.
Årlig genomlysning
Practise abonnemangstjänst startar med en årlig genomlysning där vi går igenom hur organisationen fungerar idag. Sedan anpassar vi innehållet efter varje företags specifika behov.
Tydlig prisbild
Det blir lättare för er att budgetera vad er utveckling kostar med ett abonnemang där kostnaden är densamma varje månad. Självklart kan ni fortfarande beställa extra insatser om behovet uppstår.
Prioriterad tid
Vi kan blockera tid till er i våra kalendrar långt i förväg så snart insatserna är planerade.
Ingen bindningstid
Det finns ingen bindningstid kopplad till vår abonnemangstjänst – vi jobbar ihop så länge ni är nöjda.
Samarbeta effektivt, förebygg konflikter och utveckla högpresterande team

Practise Ledarskapsutbildning för medarbetare

Den upplevelsebaserade utbildningen tränar medarbetarnas förmåga till effektivt samarbete och att hantera yrkesmässiga relationer. Practise Ledarskapsutbildning för medarbetare är vårt egenutvecklade alternativ till UGL och rekommenderas initialt för hela organisationen och därefter som en introduktionsutbildning för nya medarbetare.

För att en arbetsgrupp ska bli högpresterande räcker det inte med en kompetent ledare utan alla medarbetare behöver ha både generell kompetens i medarbetarskap samt en djupare förståelse för sin organisation rörande t.ex. vision, kultur och värderingar. Brister det i någon del går det ut över prestationen och kan lätt bli en källa till friktion eller konflikt. Utbildningen skapar starka upplevelser och ger unika förutsättningar för en varaktig förändring i er organisation.

Team Processdygn UGL

Kompetensen du tränar

Kunskap

Effektiva team

Färdigheter

Aktivt lyssnande
Feedback
Svåra samtal

Attityder

Få ökad självkännedom
Bli tryggare och modigare i att hantera konflikter
Mer autentiska
Reflekterande förhållningssätt

Erfarenheter

Reflektera över sin organisation
Reflektera över sig själv

Teamutveckling

Bli ett team i världsklass

Om du någon gång haft förmånen att arbeta i ett välfungerande team längtar du antagligen tillbaka till den tillfredställelse det ger. Att sträva mot ett gemensamt mål i ett självgående team med mycket tillit till varandra skapar ofta både hög prestation och mycket arbetsglädje och effekten 1+1=3 kan infinna sig. Välfungerande team skapas inte av slumpen och det är vår erfarenhet att de regelbundet behöver stöd i sin process. Teamledaren kan göra mycket teamutveckling själv men för att själv kunna delta i processen och ge teamet möjlighet till optimal utveckling behövs det oftast en extern handledare för att utveckla och utmana teamet till nya nivåer. Regelbunden teamutveckling skapar välfungerande team och förebygger konflikter. Vi
utgår från de teamutvecklingsteorier som har starkast evidens och analyserar teamet med validerade mätverktyg från Ledarskapscentrum.

Målgrupp

Arbetsgrupper som vill fungera som team.

Tidsåtgång

1–3 dagar.

Redo att bli Best Practise? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Bli bättre, som yrkesmänniskor och som organisation

Är ni beredda att investera i er personal för att uppnå högpresterande och välmående medarbetare i en effektiv organisation? Forskning visar att medarbetarnas engagemang direkt påverkar en rad resultat för företaget. Företag och enheter med engagerade medarbetare:

är mer produktiva

är mer lönsamma

presterar bättre kvalitet i jobbet

får nöjdare kunder

har färre olyckor

har lägre sjukfrånvaro