Krisstöd

Vi hjälper er med krisstöd för chefer och medarbetare – innan, under och efter krisen.
Ja tack, jag vill bli kontaktad!

Ledarskapet byggs upp i vardagen och prövas i krisen

Vid en kris ställs det mesta på sin spets, även i organisationer. Lyckas man hantera krisen på ett bra sätt kan det ena och stärka organisationen – misslyckas man med hanteringen kan det få motsatt effekt. Upplevelsen av ledarskapet blir ofta digitalt (ni har lyckats eller misslyckats) och det finns många lätta misstag att undvika om man är medveten om vilka processer som träder i kraft. 

På Practise ger vi stöd både innan, efter och under krisen till både chefer och medarbetare.

Insatser

Exempel på förberedande insatser:

Utbildning Ledarskap i krissituationer

Exempel på insatser under krisen:

Stöd till chefer i strategiskt krisledarskap

Stöd i hur du som ledare tar hand om dig själv och dina medarbetare under krisen.

Krisstödssamtal i grupp och individuellt för chefer och medarbetare

Exempel på insatser efter krisen:

Erfarenhetsträffar för chefer och medarbetare med samtal och reflektion för att fånga upp och dra lärdomar

Målgrupp

Alla organisationer som vill bli bättre på att hantera större påfrestningar och kriser. 

Tidsomfattning

Varierar beroende på insats. 

  Redo att bli Best Practise? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

  Bli bättre, som yrkesmänniskor och som organisation

  Är ni beredda att investera i er personal för att uppnå högpresterande och välmående medarbetare i en effektiv organisation? Forskning visar att medarbetarnas engagemang direkt påverkar en rad resultat för företaget. Företag och enheter med engagerade medarbetare:

  är mer produktiva

  är mer lönsamma

  presterar bättre kvalitet i jobbet

  får nöjdare kunder

  har färre olyckor

  har lägre sjukfrånvaro