David Ol-Lars Practise

David Ol-Lars

Senior Konsult

070-354 80 53
Mejla David

Natalia Pšajd

Senior Konsult

070-577 00 06
Mejla Natalia

David Ol-Lars Practise

Sebastian Irehill

Senior Konsult

070-890 46 80
Mejla Sebastian

Redo att bli Best Practise? Kontakta oss!

Bli bättre, som yrkesmänniskor och som organisation

Är ni beredda att investera i er personal för att uppnå högpresterande och välmående medarbetare i en effektiv organisation? Forskning visar att medarbetarnas engagemang direkt påverkar en rad resultat för företaget. Företag och enheter med engagerade medarbetare:

är mer produktiva

är mer lönsamma

presterar bättre kvalitet i jobbet

får nöjdare kunder

har färre olyckor

har lägre sjukfrånvaro