Jessica Semb nominerad till priset Årets ledare 2021

Jessica Semb nominerad till Best Practise 2021: Årets Ledare

Juryns motivering:

Jessica har en inspirerande förmåga att i sin roll som delägare och kontorschef på Baker Tilly Umeå inte gömma sig eller gå vilse bakom fina ord och ledarskapsklyschor utan genom handling visa att framgångsrikt ledarskap är mer lättillgängligt än vad vi många gånger tror. Genom en stor portion prestigelöshet utmanar hon både sina egna och sin omgivnings föreställningar, och förvånansvärt ofta hittar hon de enkla vägarna att hantera de komplexa utmaningarna.

Många medarbetare vittnar om Jessicas förmåga att ta sig tid för viktiga frågor och deras verklighet. Hon beskrivs både som lyhörd och drivande, ”en katalysator”, som en av medarbetarna uttryckte det. Hon räds inte att ställa sig själv i strålkastarljuset, att våga ta täten men också att våga syna sig själv i sömmarna. ”Det märks att hon vill utvecklas”, som en annan medarbetare beskrev det och vidare att ”hon är trygg i sig själv och hon gör att vi andra tror på oss själva”.

Några av framgångsfaktorerna har varit:

  • Avsätta tid till att inhämta idéer från andra verksamheter som skulle kunna hjälpa oss i vårt arbete. Jessica drar sig inte för att be om hjälp eller att ta sig tid att lyssna in andras, kanske helt nya perspektiv. Bland annat har Jessica bjudit in externa aktörer med det uttalade uppdraget att se verksamheten ”utifrån”, med just deras unika perspektiv, för att på så vis synliggöra eventuella utvecklingsområden och bryta mönster av ”så här har vi alltid gjort här”.
  • Att fråga efter svaren hos de som sitter på facit. Om vi vill veta hur vi bäst motiverar våra medarbetare, hur vi bäst skapar ett engagemang kring verksamhetens mål eller hur vi bäst får en grupp individer att samarbeta. Då kanske det inte är en kurs vi ska gå, eller en managementbok vi ska läsa? Kanske finns svaren lättare till hands hos dem det faktiskt handlar om? Jessica genomför regelbundet individuella avstämningar med samtliga medarbetare med ett enda syfte – att lära känna dem och den situation de befinner sig i just nu. I sin enklaste form handlar det om att stämma av: hur mår du? Hur går det? Vad kan jag hjälpa dig med? Det är korta men regelbundna möten vid sidan av övriga typer av utvecklingssamtal, lönesamtal och så vidare. Jessica drar sig inte för att ta tag i svåra frågor eller att genomföra korrigerande samtal, men hon gör det inte under dessa specifika sittningar. Dessa träffar är endast till för att stämma av status och behov, att försöka eliminera eventuella hinder och att visa engagemang för medarbetaren. Övriga frågor tas i andra forum. Det Jessica får under dessa regelbundna träffar är en stor förståelse för verksamhetens, och dess individers behov. Dessutom kan hon tidigt fånga upp signaler om något är på väg att gå åt fel håll: trivsel, samarbete konflikter osv. I slutändan bygger hon ett starkt förtroende gentemot sina medarbetare.
  • Förståelse för att utveckling kräver tålamod. Många gånger gör vi ledare och chefer kanske helt rätt saker, men vi gör det inte tillräckligt länge, tillräckligt ofta eller tillräckligt uthålligt för att det ska hinna ge effekt? Jessica beskrev att hon själv kunde uppleva frustration över utvecklingen: ”nu gör jag ju det som vi har kommit överens om att jag ska göra, men det händer ändå ingenting”? Samtidigt hade hon tålamodet och lite is i magen att fortsätta sina individuella avstämningssamtal med medarbetarna, och till slut har det gett effekt, men med medvetenheten om att arbetet egentligen aldrig är färdigt.
  • Att skapa delaktighet och medansvar. Jessica och hennes delägarpartner Åsa Dahlgren återkommer flera gånger till hur de, redan när de startade upp verksamheten velat bygga en familjär stämning på kontoren. Tanken har varit att ”människor som mår bra, presterar bra”. Samtidigt som Jessica och Åsa månar om att själva bidra till prestation och trivsel, så vill de även ha omgivningens draghjälp och ansvar. Det gör att Jessica och Åsa investerar i ledarskapsutveckling åt samtliga medarbetare, oavsett roll eller befattning, från receptionist till kontorschef i syfte att väcka allas insikt och gemensamma ansvar att driva hela kontorets prestationer och trivsel framåt.

Practise jury nominerar härmed Jessica Semb till utmärkelsen Best Practise 2021: Årets ledare.