Henrik Bunge nominerad till priset Best Practise Årets ledare 2021

Henrik Bunge nomineras till Best Practise 2021: Årets ledare

Juryns motivering:

Henrik Bunge visar i sin roll som vd på Björn Borg hur man går från ord till handling. Som de flesta i ledande positioner vill även Henrik se resultat. Det som skiljer honom från många andra är övertygelsen om att vägen till framgång går genom medarbetarnas utveckling och välmående. Därefter kommer resultaten. Många pratar om att medarbetarna är företagets viktigaste resurs, men Henrik visar att han menar det på riktigt genom handling.

Henrik har ett stort engagemang i medarbetarnas utveckling vilket bland annat syns i hans medverkan i det interna ledarprogrammet där han själv håller i vissa delar. Engagemanget i kombination med hans egen vilja att utvecklas både som person och ledare gör honom till en föregångsman.

Henriks arbete med att skapa förutsättningar för medarbetarnas välmående och utveckling märks i den goda stämningen på plats – men även i konkreta siffror. Medarbetarnöjdheten har ökat markant tack vare det förändringsarbete som Henrik initierat och drivit under lång tid.

Företagets målbild – både kring medarbetarnöjdheten och hur varumärket ska utvecklas – är något som Henrik verkligen lyckas förmedla. Henrik vet vart han vill, är ihärdig och har en avundsvärd förmåga att skapa samsyn mot målet. Han visar tydligt att han är villig att investera under lång tid i både engagemang och resurser och ger inte upp om det inte fungerar på en gång. Många företag har svårt att hitta mål för sin verksamhet, men tack vare Henriks sätt att blicka framåt råder det inga tvivel om vart Björn Borg är på väg.

Några framgångsfaktorer:

  • Skapa förutsättningar och bidra till ledarutveckling
  • Gå från ord till handling
  • Uthålligt följa den väg man tror på
  • Framåtblickande, skapa en tydlig och konkret målbild vart organisationen ska ta sig.

Practise jury nominerar härmed Henrik Bunge till utmärkelsen Best Practise 2021: Årets ledare.