Under pandemin ägnade vi på Practise största delen av vår tid till insatser för sjukvården. I arbetet som underkonsulter till Competenscomapagniet för Falck Healthcare fick vi många lärdomar. Vad tar vi med oss, och vad kan du lära av det? Se filmerna där Karolinska Universitetssjukhuset intervjuar David och Natalia om lärdomarna:

Krisstödjare på plats

Ur innehållet: Vilka reaktioner mötte vi hos personalen på Karolinska? Hur kan vi jobba med vårt eget varande i en kris? Hur kan vi bemästra konsten att möta och ifrågasätta tankar kring borde/skulle/måste och acceptera känslor? Hur kan vi förhålla oss till det som ”någon annan” har skapat?

Att leda i kris under pandemin

Ur innehållet: Vad skiljer att leda i kris jämfört med ledarskap i vardagen? Vad blir avgörande i krisen? Hur kan ledare upprätthålla sin egen energi och vad är en pyspaus? Vad är ledarskap – endast för chefer eller även för medarbetare?

3 saker du som ledare kan göra nu i vardagen som skapar förutsättningar att hantera en kris längre fram:  

Det är sant som det är sagt: Förtroendet för ledarskapet byggs upp i vardagen – och prövas i krisen. Ett välfungerande ledarskap har en oerhörd betydelse i en kris. Därför är det så viktigt att ha jobbat med ledarskapet och fokuserat på teamet innan krisen inträffar. Ju mer man har övat sitt ledarskap i vardagen – desto lättare blir det att leda under själva påfrestningen.

  • Avsätt tid att vara med personalen så att de känner sig sedda. Individer som känner sig värdefulla och förstår värdet av sin insats ger sitt fulla engagemang. Det gör att teamet och verksamheten kan fungera så bra och friktionsfritt som möjligt även vid en påfrestning.
  • Avsätt tid att prata om varför ni finns till och vilken målbild ni har. Det gör att medarbetarna vill vara i laget, vill göra det hen gör individuellt och det ni gör tillsammans.
  • Skapa ett klimat som lever spelreglerna kring hur ni förhåller er till varandra. Är det inte tydligt och inarbetat innan är det lätt att tappa bort under påfrestande och slitsamma situationer.

1 sak du som ledare kan göra under pågående kris för att hantera den på ett bättre sätt: 

Avsätt tid att reflektera och utvärdera ert arbete, om det så rör sig om mikrotid. Vi rekommenderar incheckning och utcheckning. Övningen har två syften: Att lära och utvecklas tillsammans och att i större mån kunna lämna jobbet på jobbet. Lyft sådant som behöver lyftas så kan man släppa det sedan och gå hem.

  • Incheckning: Starta dagen, hur mår vi och vad ska vi göra idag?
  • Utcheckning: Avrunda dagen, vad har vi gjort bra vad kan vi göra ännu bättre.

Vill du veta mer om att leda i kris? Kontakta Natalia Pšajd 070-577 00 06.