After Action Review eller AAR är en strukturerad metod för utvärdering och lärande. Några av framgångsfaktorerna är att alla i gruppen kommer till tals och att fokus ligger på vad vi själva kan göra annorlunda (inte vad alla andra borde ändra). Det finns lite olika sätt att göra en AAR. Här beskriver vi det sätt vi tycker fungerar bra och är lätt att genomföra: 

5 frågor att fundera över och diskutera

  1. Vad hade vi för målsättning?
  2. Hur gick det?
  3. Vad gjorde jag/vi bra? (personligt och vi som grupp/avdelning)
  4. Vad kunde jag/vi gjort bättre?
  5. Finns det något i vår utvärdering som övriga i organisationen har nytta av att ta del av?

Genomförande

  1. Låt alla fundera över frågorna individuellt i tystnad i 10 minuter och skriva ner sina egna slutsatser.
  2. Samtala gemensamt om frågorna i 30 minuter. Se till att någon ansvarar för att dokumentera resultatet.

Fundera över hur ni kan lägga in AAR som en naturlig del i ert arbete. Lycka till!
Har ni frågor kring strukturerad utvärdering? Kontakta David Ol-Lars 070-354 80 53.