Practise abonnemangstjänst för ledarutveckling, teamutveckling och kulturutveckling

Det går inte att nog poängtera hur viktigt det är med kontinuitet i sitt utvecklingsarbete. Att lära, att utöva, att reflektera. Men hur många organisationer mäktar med att upprätthålla kontinuiteten parallellt med ordinarie verksamhet? Det är inte alltid lätt. Därför har vi skapat Practise abonnemangstjänst – så att det blir enkelt för er att kontinuerligt utveckla ledare, team och kultur. 

Syftet med Practise abonnemang är att systematiskt och långsiktigt jobba för ett fungerande ledarskap, team i världsklass och en hållbar kultur.  Att jobba långsiktigt och proaktivt istället för reaktivt kräver sammantaget mindre tid och resurser. Det är ju därför man t.ex servar bilen med jämna mellanrum istället för att vänta tills den rasar ihop fullständigt – för att undvika total kollaps med enorma kostnader som följd.

  • Årlig genomlysning: Practise abonnemangstjänst startar med en årlig genomlysning där vi går igenom hur organisationen fungerar idag. Sedan anpassar vi innehållet efter varje företags specifika behov.
  • Tydlig prisbild: Det blir lättare för er att budgetera vad er utveckling kostar med ett abonnemang där kostnaden är densamma varje månad. Självklart kan ni fortfarande beställa extra insatser om behovet uppstår.
  • Prioriterad tid: Vi kan blockera tid till er i våra kalendrar långt i förväg så snart insatserna är planerade.
  • Ingen bindningstid: Det finns ingen bindningstid kopplad till vår abonnemangstjänst – vi jobbar ihop så länge ni är nöjda.

Vill du veta mer om Practise abonnemangstjänst? Kontakta David Ol-Lars 070-354 80 53.