Under pandemin riktade vi om stora delar av våra insatser till sjukvården. Nu har vi ett särskilt fokus på organisationer med personal i Ukraina och Ryssland. Vi agerar bollplank, ger rådgivning och utbildning i krisreaktioner och ledarskap samt hur man stöttar sig själv och sina medarbetare.

I sådana här extraordinära situationer ser våra insatser något annorlunda ut än vanligt. Organisationerna har fullt fokus på att hantera situationen vilket ställer ytterligare krav på oss att vara ännu mer tidseffektiva. Det kan handla om korta utbildningstillfällen och stor flexibilitet när det kommer till vår tillgänglighet.

Känner du behov av ett professionellt bollplank med anledning av världsläget? Har du medarbetare som påverkas direkt eller indirekt? I så fall vill vi erbjuda dig upp till 30 min kostnadsfri personlig rådgivning.