Vi stöttar företag som har personal i Ukraina

Vi stöttar företag som har personal i Ukraina

Under pandemin riktade vi om stora delar av våra insatser till sjukvården. Nu har vi ett särskilt fokus på organisationer med personal i Ukraina och Ryssland. Vi agerar bollplank, ger rådgivning och utbildning i krisreaktioner och ledarskap samt hur man stöttar sig...

Skaffa dig ett bra bollplank som stöd vid svåra händelser

Skaffa dig ett bra bollplank som stöd vid svåra händelser

I krisen prövas ledarskapet. Och då kan det vara extra viktigt med ett bollplank. Hur leder du i kris? Hur stöttar du medarbetarna, och dig själv? Har du medarbetare som påverkas direkt eller indirekt? Känner du behov av ett professionellt bollplank med anledning av...

Ge dig själv en stunds mental avslappning

Ge dig själv en stunds mental avslappning

Här kommer två olika varianter av bodyscan. Prova gärna båda och se vilken som passar dig bäst. Vinsterna är bättre närvaro, mer avslappning, lägre stressnivåer och mer tid att sortera tankar. Ett mycket bra sätt att släppa framtid och dåtid och bara vara i nuet en...

Se dina medarbetare och visa uppskattning

Se dina medarbetare och visa uppskattning

Föreställ dig en friidrottsarena. 100-metersfinalen har precis startat. Publiken peppar, applåderna smattrar och stämningen stiger till följd av deltagarnas ansträngning och vilja. Hur visar ni varandra uppskattning på din arbetsplats? Där kanske det inte skulle...

Nu kan du få utveckling på abonnemang

Nu kan du få utveckling på abonnemang

Practise abonnemangstjänst för ledarutveckling, teamutveckling och kulturutveckling Det går inte att nog poängtera hur viktigt det är med kontinuitet i sitt utvecklingsarbete. Att lära, att utöva, att reflektera. Men hur många organisationer mäktar med att...

After Action Review – ett effektivt sätt att bli bättre

After Action Review – ett effektivt sätt att bli bättre

After Action Review eller AAR är en strukturerad metod för utvärdering och lärande. Några av framgångsfaktorerna är att alla i gruppen kommer till tals och att fokus ligger på vad vi själva kan göra annorlunda (inte vad alla andra borde ändra). Det finns lite olika...

Julhälsning

Julhälsning

Tack! Och god jul. Här kommer en julhälsning från oss. När du kikat på filmen, klicka på den utlovade julklappen här: Något så enkelt som en checklista. Enkel i sin utformning och kraftfull som bara den – förutsatt att du använder den förstås! Kolla av den 1 gång per...