Under pandemin ägnade vi på Practise största delen av vår tid till insatser för sjukvården. I arbetet som underkonsulter till Competenscomapagniet för Falck Healthcare fick vi många lärdomar. Vad tar vi med oss, och vad kan du lära av det? Se filmerna där Karolinska...